Sponsor informatie

De makkelijkste manier van sponsoren is via onze Sponsor een deelnemer pagina (per 8-1-2022). Daar kun je met Ideal het gewenste bedrag overmaken en aangeven voor welke deelnemer dat bedoeld is. Dit is voor de organisatie de makkelijkste methode.

Sponsoren die niet met Ideal willen of kunnen betalen kunnen de deelnemers ondersteunen door een bedrag te doneren op het rekeningnummer NL66 RABO 01677.60.173 tnv Stichting Den Haag Texel. ovv het “Startnummer”. (bijvoorbeeld Texel 4)

Indien u de actie in z’n algemeenheid wil sponsoren kan dit dmv een donatie  o.v.v. DHTX

Het doel voor 2022 is een informatie-app! Deze zogenaamde ‘patient journey app’ combineert instructiefoto’s met tekst waarmee een heldere uitleg over bepaalde ziektebeelden en behandelingen beschikbaar is voor ouders en kinderen.

Alle sponsoren krijgen een vermelding gerelateerd aan de betreffende deelnemer of DHTX in 1 overzicht.

Voor bedrijven die meer dan 500 euro doneren zetten wij het logo vast op de website. Natuurlijk staan wij open voor andere mogelijkheden.

Wij zijn een ANBI instelling. Bedrijven/particulieren die meer dan 100 euro sponsoren kunnen we een factuur doen toekomen.

Eenmaal gesponsorde bijdragen blijven voor het goede doel. Bij afzegging van een deelnemer worden er geen bedragen teruggestort.