Alternatieve route bij Petten

De groene (mooie) route loopt over schelpenpaadjes, de rode (minder mooie) route loopt over verharde wegen.